Lånevilkår

Lånevilkår

Lånevilkår for Finans 247 ApS
CVR-nr: 38143824
Kristianiagade 1, 2100 København Ø
Finans 247 ApS

Lånevilkår gældende pr. 11.27.2019 for personer, der ønsker et lån hos Finans 247 ApS.

Indholdsfortegnelse

 1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?
 2. Hvor stort et lån kan jeg få?
 3. Låneaftale
 4. Omkostninger & gebyrer
 5. Retningslinjer for indbetaling
  1. Sikkerhed
  2. Gem betalingskortet
  3. Tilbagebetaling via NetBank
  4. Automatisk tilbagebetaling
  5. Annullering af betalinger
 6. Samtykkeregler
  1. Registrere
 7. Registrering og håndtering af personoplysninger
 8. Fortrolighed
 9. Misligholdelse og misbrug
  1. Misligholdelse og morarenter
  2. Misbrug
  3. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre
  4. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution
  5. Inddrivelse og Inkasso
 10. Erstatningsansvar
 11. Kommunikation mellem dig og Finans 247 Aps
 12. Finans 247 , Hvidvaskning, Whistle-blower ordning samt terrorisme
  1. Finans 247 ApS ansvarsbegrænsning
 13. Klager
 14. Standardfortrydelsesformular

1. Hvem kan få en Låneaftale hos Finans 247 ApS?

Du kan få bevilget en Låneaftale hos Finans 247 ApS, hvis du er fyldt 21 år samt opfylder nedenstående
kriterier:

 • Låntager skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse
 • Låntager skal have en aktiv e-mailadresse
 • Låntager skal have et dansk mobiltelefonnummer og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer –
  altså ikke et forudbetalt taletidskort
 • Låntager skal have en dansk bankkonto (NEMKonto)
 • Låntager må ikke være under værgemål.
 • Finans 247 ApS bevilger Låneaftalen til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering.
 • Finans 247 ApS anvender et scorekort til at foretage en kreditvurdering.
 • Lånetager kan ikke få bevilget et lån, hvis låntager har en eller flere RKI-anmærkninger, er på kontanthjælp,
  har bopælsadresse på psykiatrisk hospital eller psykiatriske bosteder, er i fængsel, eller har bopælsadresse
  på bostæder/herberg.

2. Hvor stort et lån kan jeg få?

Hos Finans 247 ApS kan Låntager ansøge om en Låneaftale på mellem Kr. 10.000 og 50.000 Kr. Du kan ansøge om et
lån, og kan blive godkendt, hvis du opfylder kravene i pkt. 1.
Såfremt Finans 247 ApS vurderer at Låntager ikke kan låne det ønskede beløb, og har Finans 247 ApS, mulighed
for at tilbyde Låntager et mindre lån, vil Låntager modtage et tilbud, som Låntager, ville kunne acceptere
i stedet for.

3. Låneaftale

Hvis Låntageropfylder Finans 247 ApS’ krav, og vurderes kreditværdig, tilbydes Låntager en Låneaftale.
Låneaftalen bevilges jf. pkt. 2. Såfremt Låntager ønsker at godkende lånet, skal du underskrive låneaftalen med dit NemID.

Låneaftalen indeholder alle specifikke informationer om lånet, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv.

Når Låntager har godkendt Låneaftalen med NemID sendes hele beløbet til straksudbetaling.
Alle udbetalinger sker automatisk til Låntagers NemKonto. Der udbetales ligeledes i weekender samt på
helligdage.

4. Omkostninger & gebyrer

Der henvises til særskilt gebyrprisliste samt standardomkostningsskilt.

4.1.

Långiver kan sætte den faste rente op med 2 måneders varsel, hvis:

 1. Markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til
  ændring af en eller flere kredittyper.
  og/eller
 2. Långiver, uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau, ønsker at ændre sin generelle
  rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.
 3. Låntager vil modtage en revideret Låneaftale, hvoraf de ændrede hovedvilkår vil fremgå, såfremt der er
  ændringer i rentesatsen.
 4. Låntager vil modtage den reviderede Låneaftale pr. e-mail eller andet varigt medium.

5. Retningslinjer for indbetaling

5.1. Sikkerhed

Når Låntager accepterer en Låneaftale på 10.000 kr. og derover hos Finans 247 ApS, skal Låntager tilknytte et
godkendt betalingskort.
For at beskytte Låntagers kortoplysninger vil Låntager ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over
til en betalingsside, der er certificeret til at håndtere betalingsdata.

5.2. Gem betalingskortet

Låntagers betalingsoplysninger vil blive gemt, samt opbevaret sikkert og fortroligt hos Finans 247’s
samarbejdspartner.
Finans 247 ApS, trække herefter pengene automatisk i forbindelse med Låntagers månedlige ydelse.

Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling:

 • VISA
 • VISA Electron
 • VISA Debit
 • Mastercard Direct
 • Mastercard Debit

Låntager kan når, som helst, vælge at, få slettet sin kortregistrering, ved at tage kontakt til Finans 247 ApS,
Låntager skal blot være opmærksom på, at såfremt Låntager vælger, at få slettet sine Betalingskortoplysninger,
så forfalder det samlede Lån til betaling inklusiv tilgåede og tilskrevende renter og gebyrer straks, inden sletning
af betalingskort. Når det fulde beløb inklusiv tilgåede og tilskrevende renter og gebyrer, er trukket fra Låntagers
Betalingskort, vil Betalingskortet blive slettet straks.

5.3. Tilbagebetaling via NetBank

Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Finans 247 s bankkonto:

 • REG NR: 9070
 • KONTONUMMER: 1630715489

Ved betaling via Netbank angives kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet og lånebeløbet (inklusiv renter og
gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

Omkostninger ved betaling med Betalingskort, vil blive afholdt af Finans 247 ApS, der vil ikke pålægges yderligere
omkostninger på Låntagers Låneaftale.

5.3.1.

Såfremt du vælger at benytte Mobilepay, opbevares oplysningerne af QuickPay, som er en dansk betalingsformidler.
Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

5.3.2.

Låntager, modtager hver måned en kvittering på e-mail, hvoraf det trukket beløb, fremgår fra den automatiske
betalingskortsoverførelse.

Omkostninger ved betaling på Betalingskort vil blive afholdt af Långiver og der pålægges derfor ikke yderligere
omkostninger.

Tilmelder Låntager et VISA, VISA ELECTRON eller Mastercard, trækker Långiver 0 Kr. på kortet for at kontrollere,
om kortet er aktivt.

Fakturaen findes på folkelaanet.dk under din profil.
Kortoplysninger bliver gemt hos Finans 247’s samarbejdspartner.

Ved tilmelding accepterer Låntager lånevilkår punkt 7.

5.4. Automatisk tilbagebetaling

Låntager, som er tilmeldt med et godkendt betalingskort, modtager hver måned en kvittering på e-mail, hvoraf det
trukne beløb fremgår.

Skifter du betalingskort, mens du har en aktiv lån, skal du straks gå ind på din profil, og opdatere dine kontooplysninger.

5.5. Annullering af betalinger

Foretager Låntager en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig
foretaget. Finans 247 ApS, er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på Låneaftalen, som om
betalingerne aldrig er blevet foretaget.

6. Samtykkeregler

Du giver samtidig Finans 247 ApS lov til at indhente yderligere oplysninger, til vurdering af din kreditværdighed
fra andre finansielle institutioner.

Finans 247 vil bestræbe sig på at håndhæve, sin ansvarlige politik, omkring bl.a ludomani. Finans 247 vil ikke
acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar forpligtigelser, hvis Låntager alligevel fortsætter med at låne
og/eller forsøger, at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå, de relevante foranstaltninger og/eller Finans
247 ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde, der er uden for Finans 247 rimelige
kontrol.

For at kunne ansøge et lån hos Finans 247 , er det Forbrugerombudsmandens anbefaling samt Finanstilsynets
retningsregler, at Finans 247 sikrer Låntager bedst muligt, så når du, som Låntager, accepterer vores lånevilkår,
vil du ligeledes give samtykke til, at Finans 247 kan, sammenholde registreringer med det danske CPR- register
(for at kontrollere at det indtastede CPR-nummer er korrekt) og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt
Udelukkede Spillere (ROFUS), for at sikre en ansvarlig kreditvurderingspolitik.

På baggrund af ovenstående kreditvurdering, forbeholder Finans 247 ApS, sig retten til at afslå Låntagers
Låneansøgning.

6.1. Registrere

Finans 247 ApS benytter pt. følgende registrere samt databaser:

RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på psykiatrisk hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller
bostæder/herberg.

Bemærk!
Der bevilges ingen lån, hvis du har en eller flere RKI-anmærkninger, på kontanthjælp, bopælsadresse på psykiatrisk
hospital, psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

Når du giver os dit samtykke ved kreditvurderingen giver du os samtidig tilladelse til, at Folkelånet (en del af Finans247) må indhente dine skatteoplysninger via E-skat.
Vi indhenter derudover dine kontooplysninger, navn samt kontonummer via IDQ. Disse oplysninger skal vores samarbejdspartner Monthio bruge, så vi kan udfærdige en korrekt og individuel kreditvurdering. Når du give dit samtykke giver du samtidig tilladelse til, at vi må bruge eksterne oplysningsbureauer. Samtykket gives af sikkerhedsmæssige årsager, både for din skyld, men også for vores skyld.

7. Registrering og håndtering af personoplysninger

Långiverregistrerer og behandler personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, CPR-nummer, NemID,
bankkortoplysninger, IP- adresse, telefonnummer, dokumentation for økonomiske vilkår, e-mail mv. samt cookies,
med henblik på verificering af Låntagers identitet, administration af kundeforholdet samt kreditvurdering af
Låntager.
Herudover anvendes indsamlede data af Långiver til markedsundersøgelse og markedsføring, samt for at kunne opfylde
myndighedskrav mv.

7.1.1.

Behandlingen af ovennævnte data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

7.1.2.

Videregivelse til underleverandører er alene med henblik på intern håndtering af låneforholdet og videregivelse ikke til markedsføring.

7.1.3.

Låntager giver samtykke ved påbegyndelse af låneansøgningen, at Lånegiverer berettiges til, at Långiver kan indhente
oplysninger om Låntager i kreditoplysningsbureauer samt advarselsregistre.

7.1.4.

Med Låntagers NemID på denne Låneaftale, samtykker Låntager endvidere til, at Långiver må indhente oplysninger
om Låntager, f.eks. gennem KreditStatus, Kredit Registreret, SKAT, pengeinstitutter og revisor mv., til brug for
behandlingen af den konkrete Låneansøgning, herunder til kreditvurdering.

7.1.5.

Finans 247 ApS forbeholder sig ret til, videregivelse af de nødvendige oplysninger om Låntager til
debitorregistre, Långivers underleverandører, selskaber tilhørende samme koncern, som Kreditgiver, hvor dette er nødvendigt
for, at Långiver kan opfylde forpligtelser, som udspringer af nærværende Låneansøgning/aftale.

7.1.6.

Finans 247 ApS er dataansvarlig iht. GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Opbevaringen af Låntagers data sker i henhold til gældenden i Lov om behandling af personoplysninger.

7.1.7.

Finans 247 ApS forbeholder sig retten til at kunne optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation
med Låntager.

I henhold til gældende lovgivning GDPR Artikel 6 stk. 1 litra B, C og D

1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller
af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
indgåelse af en kontrakt.
c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale
interesser.

Finans 247 er berettiget til at optage samtaler med låntager.

7.1.8.

Finans 247 ApS opbevarer dine oplysninger til brug for en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring.

Du modtager kun markedsføring såfremt du har tilmeldt det, tilmeldingen kan til enhver tid frameldes via din
profil eller via linket i nyhedsbrevet.

7.1.9.

Ved skriftlig henvendelse til Finans 247 ApS, kan Låntager til enhver tid få indsigt i de hos Långiver
registrerede persondataoplysninger for den pågældende eller om berigtigelse af oplysninger.

7.1.10.

Eventuel klage over Långivers behandling af persondata/personoplysninger, kan indgives til:

Finans 247’s DPO, email adressen er DPO@lendomatic.com

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.sal
1300 København K
eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Fortrolighed

Dine angivne oplysninger om dig selv, og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige.
Ved din ansøgning giver du samtykke til at Finans 247 ApS er berettiget til, at videregive oplysninger om dig
og kundeforholdet til Finans 247 ApS’ advokater, revisorer, koncernforbundne selskaber, låneguiden.eu,
potentielle nye långivere, samt SKAT.

Denne videregivelse af oplysninger, sker under en forudsætning om, at oplysningerne behandles fortroligt.

Derudover er Finans 247 ApS berettiget til, at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus, samt
kreditregisteret.
I tilfælde af misligholdelse af Låneaftalen er Finans 247 ApS yderligere berettiget til at videregive,
overdrage eller sælge oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en
inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag.

Oplysninger, som skal benyttes i henhold til gældende lovgivning i forbindelse med Låntager låneansøgning/lån,
er registreres hos Finans 247 ApS og opbevares i min fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Marketingssamtykke
slettes først, når Låntager anmoder om at få samtykket slettet.
Som registreret hos Finans 247 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Finans 247 ApS.

9. Misligholdelse og misbrug

9.1. Misbrug

Finans 247 Aps politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder
lånet inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden
blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere
omkostninger vil blive opkrævet.

9.2. Indberetning til EXPERIAN (RKI), samt andre relevante registre

I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af Låneaftale vil Finans 247 Aps indberette kunden til Experian
(RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

9.3. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution

9.3.1.

Gældsbrevet og Låneaaftale kan sammen eller hver for sig, tjene, som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf.
Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

9.4. Inddrivelse og Inkasso

Långiverforbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyr på 100,00 Kr. samt renter i overensstemmelse med
renteloven, for hver rykkerskrivelse og/eller inkassovarsel, der sendes, til Låntager, vedrørende udestående
forfaldne beløb.

Såfremt du ikke efter tre rykkere har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan Låneaftalen enten blive overdraget, solgt eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel
opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, jvf. gældende
lovgivning herfor.

10. Erstatningsansvar

Finans 247 ApS kan alene holdes ansvarlig i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler.
Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for
dette.
Yderligere frasiger Finans 247 ApS sig ansvaret for indirekte skader. Finans 247 ApS er ikke ansvarlig
for tab, som skyldes forhold eller udefrakommende begivenhed som forhindrer låntager i, at opfylde forpligtelserne i
forbindelse med den indgåede aftale mellem Finans 247 ApS og låntager. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang
til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Finans 247 Aps ansvar. Yderligere er Finans 247 ApS
ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden Finans 247 ApS.

11. Kommunikation mellem dig og Finans 247 ApS

Kommunikation mellem dig og Finans 247 ApS vedrørende Låneaftalen, skal foregå skriftligt via e-mail til
Finans 247 ApS.
Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse
informationer via din profil eller kontakte kundeservice. E-mail og sms-beskeder anses altid for værende modtaget af
dig, og det er derfor vigtigt at Finans 247 ApS har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet Låneaftalen bliver
underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at Finans 247 ApS. og dennes repræsentanter kan
kontakte dig via e-mail, brev og sms.

12. Finans 247 ApS, Hvidvaskning, Whistle-blower ordning samt terrorisme

I Finans 247 ApS, bruger vi mange ressourcer på at sikre en sund virksomhedskultur i forhold til Hvidvaskning,
Whistle-blower ordning samt terrorisme, da det har en stor samfundsmæssig interesse for os alle som
borger i Danmark. Finans 247 ApS har derfor udarbejdet en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund
virksomhedskultur i forhold til forebygning af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Politikken fremmer derfor en høj
etisk og faglige standard under hensyntagen til Finans 247 ApS’s specifikke behov og karakteristika. Det kan betyde
for dig, at Finans 247 ApS siger nej tak til dig, såfremt at du ikke passer ind i vores virksomhedskultur, som skal tage
højde for vores høje etik indenfor Whistle-blower ordning samt terrorisme.

12.1. Finans 247 ApS ansvarsbegrænsning

12.1.1.

Finans 247 ApS er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet fejl i internetforbindelse eller lignende
forhold, som hindrer adgang til enten

12.1.2.

Endvidere er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet fejl, defekter,
afbrydelser eller lignende i de til hjemmesiden tilknyttede systemer og installationer.

12.1.3.

Herudover er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå grundet ændringer af et lands
lovgivning eller regeringsbeslutninger, krig, nedetider i offentlige kommunikationssystemer eller finansielle systemer,
strejker, blokader, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder.

12.1.4.

Endelig er Finans 247 ApS ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå grundet indirekte skader ved
anvendelse af hjemmesiden, en konto herpå eller enhver anden anvendelse af services i tilknytning hertil
eller rettigheder eller forpligtelser, som udspringer heraf.

12.1.5.

For ethvert andet tab end de ovenfor opridsede kan Finans 247 ApS alene ifalde ansvar for i henhold til
gældende ret.

13. Klager

I henhold til bekendtgørelse 2019-11-20 nr. 1219 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager, er Finans 247 ApS forpligtet til at have en klageansvarlig, såfremt du, som kunde, ønsker officielt at klage over et af følgende emner: udlån, markedsføring, omkostninger/gebyr, forlig, afslag på ansøgning eller diverse.

Klagen sendes til KLA@Lendomatic.com, hvor vi vil angive en forventet svartid i forhold til besvarelse af den indsendte klage.

Ved ”svartid” forstås senest 30 arbejdsdage efter, at klagen er blevet modtaget. Ukomplicerede henvendelser vil så vidt muligt besvares inden for 10 arbejdsdage.

Såfremt at du ikke er tilfreds med modtagende svar, skal du rette henvendelse til nedenstående:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mail: kfst@kfst.dk

13.1.1.

Forinden klagen indleveres skal Låntager have forsøgt at kontakte Långiverfor at opnå en tilfredsstillende løsning
på de forhold, der klages over.

13.1.2.

Når Ankenævnet har modtaget klagen, opkræves et gebyr på 200,00 Kr. Gebyret tilbagebetales til Låntager,
hvis denne får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

13.1.3.

Yderligere kan du finde informationer, eller rette eventuel klage til Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet
eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) til:

Finans 247 ApS
Kristianiagade 1
2100 København Ø

(kan sendes som e-mail)

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om
følgende:

Tjenesteydelser:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bestilt
den: ______________________
Modtaget
den: ______________________
Forbrugerens navn:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Forbrugerens adresse:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dato:
______________________
Forbrugerens underskrift:
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Fandt du ikke det du søgte efter i vores lånevilkår? Kontakt os gerne her.