Lånevilkår

Lånevilkår for Folkelånet

Folkelånet (ejet af Finans 24/7 ApS), CVR-nr: 38143824
Kristianiagade 1, 2100 København Ø
Tlf: +45 70 50 50 10
Email: kontakt@folkelaanet.dk

folkelånet.dk

Lånevilkår gældende pr. 01.05.2017 for personer der ønsker et lån gennem Folkelånet.

Lånevilkårene inkluderer:

 1. Hvem kan låne hos Folkelånet?
  1.1 Samtykkeregler
  1.2 RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.
 2. Hvor meget kan jeg låne?
 3. Kreditvurdering
 4. Låneaftale og tilbagebetaling
  4. 1 Tilbagebetaling via netbank
  4. 2 Tilbagebetaling via betalingskort
  4.3 Automatisk tilbagebetaling via din Folkelånet-profil
  4.4 Annullerede betalinger
  4.5 Forlængelse af låneaftalen
 5. Gebyrer og renter
 6. Fortrydelsesret og førtidig indfrielse af lån
  6.1 Fortrydelsesret
 7. Registrering af personoplysninger og fortrolighed
  7.1 Fortrolighed
 8. Misligholdelse og misbrug
  8.1 Inddrivning og inkasso
  8.2 Misbrug
 9. Erstatningsansvar
 10. Kommunikation mellem dig og Folkelånet
 11. Klager
 12. Standardfortrydelsesformular
 1. Hvem kan låne hos Folkelånt?
  Du kan få bevilget et lån hos Folkelånet hvis du er mindst 21 år og myndig. Derudover er der følgende krav for at få bevilget lån:
 • Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse
 • Du skal have en aktiv e-mail adresse
 • Du skal have et dansk mobiltelefonnummer og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer – altså ikke et forudbetalt taletidskort
 • Du skal have en NemKonto
 • Du opfylder kravene omkring kreditvurdering i pkt. 3.

  1.1 Samtykkeregler

  Du giver Folkelånet samtidig lov til at indhente yderligere oplysninger, til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner.

  Folkelånet vil bestræbelser sig på at håndhæve, sin ansvarlige politik omkring ludomani, men Folkelånet vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar, hvis Kredittager alligevel fortsætter med at låne og/eller forsøger, at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå de relevante foranstaltninger og/eller Folkelånet ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde, der er uden for Folkelånet rimelige kontrol.

  For at kunne ansøge et lån hos Folkelånet, er det forbrugerombudsmanden anbefaling, at Folkelånet sikre Kredittager bedst muligt, så når du som Kredittager, accepterer vores lånevilkår, vil du ligeledes give samtykke til at Folkelånet kan sammenholde registreringer med det danske CPR- register (for at kontrollere at det indtastede CPR-nummer er korrekt) og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), for at sikre en ansvarlige kreditvurderings politik.

  På baggrund af ovenstående kreditvurdering, forbeholder Folkelånet, sig retten til at afslå Kredittagers Kreditansøgning.

  1.2 RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

  Bemærk!

  Der bevilges ingen lån, hvis du har en eller flere RKI-anmærkninger, på kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

  Ved kreditvurderingen, giver du samtykke til, at Folkelånet indhenter dine skatteoplysninger via e-Skat, indhenter kontooplysninger via IDQ, indhenter Monthio, indhenter oplysninger fra Lexis Nexis liste, samt oplysninger fra eksterne oplysningsbureauer eks. Experian eller andre debitorregistre.

 1. Hvor meget kan jeg låne?
  Hos Folkelånet kan du ansøge om lån på mellem 3.000 og 20.000 kr. med en fleksibel låneperiode.

  Et nyt lån kan først bevilges efter gennemført tilbagebetaling af et eksisterende lån. Tilbagebetaling af lånet anses for gennemført, når lånebeløbet, gebyr og renter er modtaget på Folkelånet’s bankkonto.

 2. Kreditvurdering
  Folkelånet bevilger lån til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering, som tager udgangspunkt i din seneste lønseddel / meddelelse om offentlige udbetalinger, samt oplysning om dine faste månedlige udgifter. Dit lånemaksimum (inkl. renter) vil svare til dit månedlige indkomst efter SKAT fratrukket dine månedlige faste udgifter. Er din månedlige indkomst efter SKAT 12.000 kr. og dine faste udgifter 7.000 kr. vil du maksimalt kunne låne 4.000 kr. (+ 740 kr. i renter). Derudover foretager Folkelånet en statistisk vurdering af dit segment ud fra et scorekort, samt indhenter information fra dig fra følgende eksterne oplysningsbureauer:
 • Experians RKI-register

  Folkelånet kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Folkelånet vurderer således din kreditværdighed ud fra en samlet vurdering og forbeholder sig ret til at afslå en låneansøgning på baggrund af disse oplysninger.

 1. Låneaftale og tilbagebetaling
  Hvis du opfylder Folkelånets krav og vurderes kreditværdig, modtager du et lånetilbud som du kvitterer for modtagelse af med NemID.  Lånetilbuddet er gældende i 30 dage – og herefter vil du ikke længere have mulighed for at godkende det. Såfremt du ønsker et nyt lån efter de 30 dage, skal du ansøge om et nyt lån

  Såfremt du godkender lånetilbuddet, er lånet gældende fra den dag du endeligt bekræfter lånet. Kort efter du har godkendt lånet, sender vi det til straksudbetaling.
  4.1 Tilbagebetaling via netbank
  Lånet skal tilbagebetales på den senest aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal enten ske ved en bankoverførsel, ved betaling via betalingskort eller ved automatisk tilbagebetaling via din Folkelånets-profil.

  Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Folkelånets bankkonto:

  • Reg nr: 7134
  • Kontonummer: 0001042621

Ved tilbagebetaling via Netbank angives Kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet og lånebeløbet (inklusiv renter og gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

4.2 Tilbagebetaling via betalingskort
Du kan ligeledes tilbagebetale lånet via betalingskort via din Folkelånet-profil.
Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling:

  • VISA
  • VISA Electron
  • VISA Debit
  • Mastercard Direct
  • Mastercard Debit

Omkostninger ved betaling på kreditkort vil blive afholdt af Folkelånet og der pålægges derfor ikke yderligere omkostninger.

Dine betalingsoplysninger vil blive gemt samt opbevaret sikkert og fortroligt hos KORTA. Finans 247 vil herefter trække pengene automatisk i forbindelse med din månedlige ydelse.

Du kan når som helst vælge at få slettet din kortregistrering ved at tage kontakt til Finans 247. Du skal blot være opmærksom på, at såfremt du vælger at få slettet dine kreditkortoplysninger, så forfalder den samlede kredit inkl. tilgåede renter og gebyrer straks.

4.3 Automatisk tilbagebetaling via din Folkelånet-profil
Udover ovenstående tilbagebetalingsmetoder har du ligeledes mulighed for at indgå en automatisk tilbagebetaling, hvor du bliver opkrævet lånebeløbet plus låneomkostninger på tilbagebetalingsdatoen. Opkrævningen vil fremgå af din Folkelånet-profil og kan frameldes via din profil på Folkelånet.dk. Når den automatiske tilbagebetaling er gennemført, og Folkelånet har registreret tilbagebetalingen, vil du modtage en kvittering via sms og e-mail.Låntager, som fremgår af lånedokumentet, hæfter for lånet, mens kortindehaveren hæfter for betaling. Skifter du betalingskort under en låneperiode der er tilknyttet automatisk tilbagebetaling skal du straks oplyse dette til Folkelånet, og opdatere dine kontooplysninger via din Folkelånet-profil på Folkelånet.dk

4.4 Annullerede betalinger
Foretager du en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Folkelånet er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på lånet, som om betalingerne aldrig var foretaget.

4.5 Forlængelse af låneaftalen
Din låneaftale kan ikke forlænges. Skulle der være problemer med at tilbagebetale det skyldige beløb, bedes du kontakte vores kundeservice.

 1. Gebyrer og renter
  Der kan forekomme gebyrer ved udsættelse af betalingsfristen og forlængelse af lånets løbetid.
  I overensstemmelse med rentelovens regler for rykkerskrivelser og inkassovarsler, opkræver Folkelånet ligeledes gebyrer ved eventuelt manglende betaling.
  Betaler du ikke rettidigt de aftalte afdrag, skal du betale morarenter af det udestående beløb, fastsat enten ved den aftalte debitorrente eller rentesatsen i renteloven. Ved misligholdelse af den låneaftale, er du pligtig til at betale de omkostninger der vil være ved en eventuelt inddrivelse af det udestående afdrag. Læs mere om proceduren ved eventuel misligholdelse under punkt 8 – Misligholdelse og misbrug.
 1. Fortrydelsesret og førtidig indfrielse af lån 
  Vil du tilbagebetale dit lån inden den valgte forfaldsdato, kan dette til enhver tid, helt eller delvist ske. Dette sker uden yderligere omkostninger, og din samlede omkostning ved en førtidig indfrielse af lånet, kan ikke overstige det oprindelige aftalte beløb.
  Ønsker du at tilbagebetale lånet før den aftale forfaldsdato, skal du give skriftlig besked via e-mail: kontakt@folkelaanet.dk

  6.1 Fortrydelsesret

  Du har ret til at fortryde låneaftalen indgået med folkelånet inden for 14 dage fra den dag, du har underskrevet låneaftalen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag udløber fristen den næstkommende hverdag.

  Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret skal du indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til kontakt@folkelaanet.dk.

  Du skal herefter tilbagebetale det samlede lånebeløb med påløbende renter fra den dato, hvor låneaftalen blev underskrevet, til den dato, hvor lånebeløbet tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 14 dage efter at du har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til kontakt@folkelaanet.dk omkring udøvelsen af din fortrydelsesret.

 1. Registrering af personoplysninger og fortrolighed
  Folkelånet registrerer dit navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger automatisk ved ansøgningen om et lån. Her er Finans 247 ApS dataansvarlig iht. persondataloven og opbevaring af dine data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Folkelånet indsamler og behandler informationerne til en kreditvurdering. Folkelånet forbeholder sig ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med dig. Folkelånet opbevarer dine oplysninger til brug af en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring. Du modtager kun markedsføring såfremt du aktivt har tilmeldt det og det kan til enhver tid frameldes via din Folkelånet-profil.

  7.1 Fortrolighed
  Dine angivne oplysninger om dig selv og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige, og videregives ikke til tredjemand uden skriftlige samtykke. Ved din ansøgning giver du samtykke til at  Folkelånet er berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til Folkelånets advokater, revisorer, samarbejdspartere, potentielle nye långivere, samt SKAT. Denne videregivelse af oplysninger sker på en forudsætning om, at oplysningerne behandles fortroligt. Derudover er Folkelånet berettiget til at videregive oplysninger om kundeforholdet til Kredit status.

  I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen er Folkelånet yderligere berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag.

  Personoplysningerne registreres hos Finans247 ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Som registreret hos Finans247 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kontakt@folkelaanet.dk

 2. Misligholdelse og misbrug

  8.1 Misligholdelse

  Ved mere end 15 dages forfald af minimumsbetalingen iht. din kreditaftale/låneaftale, anses låne/kreditaftalen indgået mellem Folkelaanet.dk og dig for misligholdt. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til retslig inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

  8.2 Misbrug

  Folkelaanet.dk politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

  8.3 Indberetning til Experian (RKI), samt andre relevante registre

  I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af låneaftalen vil Folkelaanet.dk indberette kunden til Experian (RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

  8.4 Inddrivelse og Inkasso

  Jvf. rentelovens bestemmelser, pålægges du et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker ved for sen betaling. Ved en manglende rettidig tilbagebetaling af lånet, har Folkelaanet.dk ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10%.

  Såfremt du ikke efter tre rykkere har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan låneaftalen/kreditten enten bliver overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, Jvf. Gældende lovgivning herfor.

 1. Erstatningsansvar
  Folkelånet kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler.

  Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er Folkelånet ikke ansvarlig for dette. Yderligere frasiger Folkelånet sig ansvaret for indirekte skader.Folkelånet er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold, der kan tilskrives force majeure.

  Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Folkelånets ansvar. Yderligere er Folkelånet ikke erstatningsansvarlig for tab og skade som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden Folkelånet.dk.

 1. Kommunikation mellem dig og Folkelånet
  Kommunikation mellem dig og Folkelånet vedrørende låneaftalen skal foregå skriftligt via e-mail til kontakt@folkelaanet.dk.

  Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse informationer via din Folkelånet-profil. E-mail og sms beskeder anses for værende modtaget af dig, og det er derfor vigtigt at Folkelånet har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet låneaftalen bliver underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at Folkelånet og dennes repræsentanter kan kontakte dig via e-mail, brev og sms.

 1. Klager
  Ved en eventuel klage eller konflikt bedes du rette skriftlig henvendelse via e-mail til kontakt@folkelaanet.dk.

  Såfremt du ikke er tilfreds med den løsning som i samarbejde med Folkelånet bliver fundet, kan du klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber på finansanke.dk. Yderligere kan du finde informationer eller rette eventuelt klage ved Forbrugeranklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

  Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her.

 2. Standardfortrydelsesformular

  (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  Til:

  Finans 247 ApS

  Kristianiagade 1, 2100 København Ø

  E-mail: kontakt@folkelaanet.dk

  Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

  _______

  Bestilt den: ______     Modtaget den: ______

  Forbrugerens navn:

  ________

  Forbrugerens adresse:

  ________

  Forbrugerens underskrift: __________   Dato: _____________

  (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)